De LIMO is voorbij!

Ondanks alle corona perikelen is de wedstrijd doorgegaan. De winnaar is Team Har o.i.d. uit Utrecht!

Over de LIMO

De Landelijke Interuniversitaire Mathematische Olympiade (LIMO) is een jaarlijks terugkerende wedstrijd waarin kleine teams van studenten vanuit Nederlandse of Vlaamse universiteiten drie uur lang de tijd krijgen om een aantal wiskundeopgaven op te lossen. Deze opgaven kunnen zeer variƫren en bijvoorbeeld de vakgebieden analyse, algebra, meetkunde, kansrekening en logica beslaan. Wiskundig inzicht en abstractievermogen zijn dus vereisten. Het is de bedoeling dat wiskundestudenten uit alle jaren aan de slag kunnen met de opgaven.

De achttiende editie van de LIMO zal op zaterdag (!) 8 mei 2021 online plaatsvinden.

Comité van aanbeveling

De LIMO heeft een comité van aanbeveling. Het comité van aanbeveling bestaat uit vooraanstaande mensen die vertrouwen hebben in een goed verloop van de LIMO en hun naam aan deze olympiade willen verbinden. De leden van het comité van aanbeveling hebben verder geen zeggenschap over de olympiade.

Ons comité van aanbeveling bestaat uit de volgende personen:

The LIMO is over!

Unless all the covid trouble the LIMO has been held. De winner is Team Har o.i.d. from Utrecht!

About the LIMO

The LIMO (National Interuniversity Mathematical Olympiad) is an annually recurring competition in which teams of students from Dutch and Flemish universities get three hours to solve a number of mathematical problems. These problems have varying difficulties, and concern topics like analysis, algebra, geometry, probability, and logic. Students from all levels should be able to work on these exercises.

The eighteenth edition of the LIMO will be held on saturday may 8th 2021.

Committee of Recommendation

LIMO has a committee of recommendation. The recommendation committee consists of prominent people who have confidence in the LIMO and want to link their name to this Olympiad. Members of the Recommendation Committee have no further control over the Olympiad.

Our recommendation committee consists of the following people:

Hendrik Lenstra

prof. dr. Hendrik Lenstra
Winnaar van de Spinozapremie.

Hinke Osinga

prof. dr. Hinke Osinga
Vooraanstaand Nederlands wiskundige.

Henk Kummeling

prof. dr. Henk Kummeling
Rector magnificus van de Universiteit Utrecht.

Isabel Arends

prof. dr. Isabel Arends
Decaan betawetenschappen Utrecht.

Frits Beukers

prof. dr. Frits Beukers
Vooraanstaand Utrechts wiskundige.


Hoofdsponsor

Wij bedanken Transtrend van harte voor hun bijdrage aan dit evenement.